คิวงานถ่ายภาพ


2013 2012 2011 2010


Event Type Date Time Location
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องบุ๋ม ม.เอเชียอาคเนย์ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 08 Dec 2013 07:00 - 17:00 ม.เอเชียอาคเนย์
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องบุ๋ม ม.เอเชียอาคเนย์ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 07 Dec 2013 07:00 - 17:00 ม.เอเชียอาคเนย์
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องกิตต์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ถ่ายภาพหมู่) ถ่ายรูปรับปริญญา 10 Nov 2013 07:00 - 17:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องเฟิร์น พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (ถ่ายภาพหมู่) ถ่ายรูปรับปริญญา 09 Nov 2013 07:00 - 17:00 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแอน วิทยา ม.เกษตร (นอกรอบ) ถ่ายรูปรับปริญญา 25 Aug 2013 07:00 - 17:00 ม.เกษตร บางเขน
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแพร วิศวะ ม.เกษตร (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 03 Aug 2013 07:00 - 17:00 ม.เกษตร บางเขน
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแอน วิทยา ม.เกษตร (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 01 Aug 2013 07:00 - 17:00 ม.เกษตร บางเขน
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแพร วิศวะ ม.เกษตร (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 28 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.เกษตร บางเขน
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแอน วิทยา ม.เกษตร (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 27 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.เกษตร บางเขน
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องปุ่น ม.มหิดล (นอกรอบ) ถ่ายรูปรับปริญญา 21 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.มหิดล ศาลายา
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องกิ๋ง แพทย์ ม.จุฬาฯ (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 12 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาพี่โอ๋ ม.จุฬาฯ (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 11 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องกิ๋ง แพทย์ ม.จุฬาฯ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 06 Jul 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องปุ่น ม.มหิดล (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 03 Jul 2013 12:00 - 17:00 กรมอู่ทหารทหารเรือ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องอิ๋ว บัญชี ม.จุฬาฯ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 30 Jun 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องไข่มุก วิศวะ ม.จุฬาฯ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 29 Jun 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาพี่โอ๋ ม.จุฬาฯ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 23 Jun 2013 07:00 - 17:00 ม.จุฬาฯ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องฟาง ม.กรุงเทพ (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 30 Apr 2013 07:00 - 17:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องฟาง ม.กรุงเทพ (วันซ้อม) ถ่ายรูปรับปริญญา 20 Apr 2013 07:00 - 17:00 ม.กรุงเทพ รังสิต
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องแตงโม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (นอกรอบ) ถ่ายรูปรับปริญญา 03 Feb 2013 07:00 - 17:00 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องมะเหมียว พระจอมเกล้าธนบุรี (รับจริง) ถ่ายรูปรับปริญญา 28 Jan 2013 07:00 - 11:00 ไบเทค บางนา
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องมะเหมียว พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ถ่ายภาพหมู่) ถ่ายรูปรับปริญญา 20 Jan 2013 07:00 - 17:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถ่ายภาพรับปริญญาน้องโต้ง พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (ถ่ายภาพหมู่) ถ่ายรูปรับปริญญา 19 Jan 2013 07:00 - 17:00 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง